BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI YAYINLANMIŞTIR!

Yayınlanma Tarihi: 27-07-2023

Değerli katılımcılarımız sempozyumda sunulmuş olan sözel/poster bildiri ve panellerin özetlerinin yer aldığı Bildiri Özetleri Kitabı yayınlanmıştır. Burada erişebilirsiniz.

Kitapçıkta eksik ya da hatalı bir yer olduğunu düşünüyorsanız lütfen isiksavasir.kps@deu.edu.tr adresine yazınız.