Davetli Konuşmacılar


 

Prof. Dr. Nuray Karancı

“Afetlerde Çağdaş Müdahaleler”

Prof. Dr. A Nuray Karancı, ODTÜ Psikoloji Bölümünü’nden Psikoloji Lisansını, İngiltere’de, Liverpool Üniversitesi’nden Y. Lisans ve Hull Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji alanında doktora derecesini almıştır. Karancı, 1980-2018 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde çalışmıştır. Kendisi halen TOBB ETÜ, Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Prof. Karancı 1993 ten beri depremlerin psikolojik etkileri, psikolojik ilk yardım ve destek programları, afet yönetiminin psikolojik boyutları, afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması konularında uygulamalı ve temel araştırmalar yürütmektedir. Prof. Karancı, afetler sonrası bireysel ve grup ortamlarında psikolojik destek çalışmaları da yürütmüştür. Turk Psikologlar Derneği Travma Birimi ve Avrupa Psikoloji Dernekleri Afet, Travma ve Kriz Çalışma Grubu başkanlığı , ODTÜ, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi başkanlığı ve yönetim Kurulu üyeliği, Ulusal Deprem Konseyi üyeliği görevlerini yürütmüştür. Prof. Karancı Avrupa Birliği yedinci çerçeve programı kapsamında afetlerde toplumsal dayanıklılık (Embrace) ve toplumların afetlere hazırlıklı olmasının desteklenmesi (Tactic) projelerinin Türkiye yürütücülüğünü yapmıştır. Afetlerin psikolojik etkileri, psikolojik dayanıklılık ve travma sonrası gelişme, psikososyal destek programları , şizofreni ve diğer psikolojik ruh sağlığı sorunları ile ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır.


 

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

“Şema Terapi: Sınırlı Yeniden Ebeveynlik”

 

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) psikoloji lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi klinik psikoloji alanında uzmanlık, ve HÜ klinik psikoloji alanında doktora dereceleri almıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D.’de klinik psikolog olarak (1988-1992) ve HÜ psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır (1992-2015). HÜ  Klinik Psikoloji Programları kapsamında, ek görevli olarak, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yürütmüştür (2015-2017). İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak Klinik Psikoloji program kuruculuğu ve ŞEHİR PAL (Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı) Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür (2016-2020).

devamı

 

 

 


 

Prof. Dr. Mehmet Eskin

“İntihar: Anlama ve Müdahale”

Prof. Dr. Mehmet Eskin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Klinik psikoloji alanında ODTÜ ve Oslo (Norveç) Üniversitelerinde yüksek lisans yapmış ve doktora derecesini Stockholm Üniversitesi (İsveç) Psikoloji Bölümünden almıştır. 2001 yılında Stockholm Üniversitesinden ve 2002 yılında da Üniversitelerarası Kuruldan Doçentliğini almıştır. Uzun yıllar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında klinik psikolog öğretim üyesi olarak görev yapmış ve emekli olmuştur. Eskin’in bilimsel çalışmaları intihar, sorun çözme terapisi, cinsel yönelim, kişilik bozuklukları ile psikopatolojinin gelişiminde ve sağaltımında kültürel etmenler alanlarında yoğunlaşmaktadır. Halen Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde profesör öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Dr. Eskin, Bilim Akademisi üyesidir.

 


 

Dr. Gemma Garcia-Soreno
(Universitat de València)

” Are We All a Little OCD? Mental Health Literacy, Stigma, and New Technologies”

Gemma Garcia-Soriano, Ph.D. She is associate Professor at Universitat de Valencia (Spain) where she teaches Psychopathology. Her research interests are centered on the psychopathology and cognitive explanation of obsessive-compulsive disorder, as well as on stigma associated with OCD.

Detaylı bilgi