İzmir’de Buluşmak Dileğiyle…

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl 2-3 Haziran tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ev sahipliğinde ve Türk Psikologlar Derneği işbirliği ile X. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu “Dijital Dünyada Klinik Psikoloji: Gelenekselden Çağdaş Yaklaşımlara” teması ile düzenlenecektir. Bu tema altında dijital çağda klinik psikoloji alanında gerçekleşen değişim ve gelişmelerin bilimsel veriler ışığında paylaşılması ve tartışılması hedeflenmiştir.

Sempozyum programı davetli konuşmacı sunumlarından, panellerden, çalışma atölyelerinden ve bildiri/poster sunumlarından oluşacaktır. X. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumuna, Klinik psikoloji alanında çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, akademisyenler, alanda çalışan psikologlar, lisans ve lisansüstü öğrenciler davetlidir.

2-3 Haziran tarihlerinde İzmir’de buluşmak ve güncel bilimsel verileri paylaşmak dileğiyle,

Prof. Dr. Gülay Dirik

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 


 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Psikologlar Derneği “Bilimin gücüyle, kamu yararına” görüşünü benimseyerek, kurulduğu günden bugüne çeşitli bilimsel toplantıların düzenlenmesine öncülük etmektedir. Klinik Psikoloji alanında önemli bir yer tutan Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu’nu yaşanan küresel salgın nedeniyle planlandığı zamanda gerçekleştirilememişti. 2-3 Haziran 2023 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü ev sahipliğinde sempozyumun onuncusunu gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız küresel salgın, hayatımızın pek çok alanında değişiklikler yarattı. Bu değişim klinik psikoloji alanındaki bazı gelişmeleri de hızlandırdı. Bu nedenle bu yılın teması “Dijital Dünyada Klinik Psikoloji: Gelenekselden Çağdaş Yaklaşımlara” olarak belirlenmiştir.

Yurtiçi ve yurt dışından davetli konuşmacılar, paneller, sözel/poster bildiriler ve çeşitli çalışma atölyeleri ile dolu dolu iki gün geçirmeyi umuyoruz. Klinik psikoloji alanına ilgi duyan tüm akademisyenler, meslektaşlar ve öğrenciler X. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu’na davetlidir.

2-3 Haziran 2023 tarihlerinde İzmir’de buluşmak dileğiyle,

Türk Psikologlar Derneği Adına
Klinik Psk. Zeynep AKYÜZ
Genel Başkan Yardımcısı