Araştırma Ödülü


Prof. Dr. Işık Savaşır

Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü

 

Türkiye’de Klinik Psikoloji Alanı’nın gelişmesine öncülük etmiş olan Prof. Dr. Işık SAVAŞIR (1940 – 2000) anısına, Türk Psikologlar Derneği tarafından 2000 yılından itibaren ilgili çalışmalar yapılarak düzenlenen sempozyumlarda “Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü” verilmektedir. Bu yıl X. düzenlenecek olan Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu’nda verilecek olan “Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü”ne ilişkin genel koşullar aşağıda yer almaktadır.

 

Koşullar

  1. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü klinik psikolojisi alanında ülkemizde yapılmış olan özgün bir araştırmaya verilecektir.
  2. İlk üçe giren çalışmalar ödüllendirilecek olup I. olan araştırmaya 5.000TL, II. olan araştırmaya 3.500TL ve III. araştırmaya da 2.500TL ödül verilecektir.
  3. Ödüle aday gösterilecek araştırmanın son iki yıl içinde yapılmış ve hakemli bir dergide yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş olması gerekmektedir. Çalışma henüz yayınlanmak üzere sunulmamış ise Türk Psikoloji Dergisi formatına uygun biçimde yazılmış olması gerekmektedir.
  4. Çalışmanın konu seçimi, yöntem ve bulguları itibarıyla ülkemiz klinik psikolojisi alanına (psikolojik ölçme ve değerlendirme, klinik uygulama ya da temel kuramsal bilgi birikimi olarak) önemli bir katkı sağlaması, seçimde başlıca ölçüttür.
  5. Değerlendirme 3 kişiden oluşan bir seçici kurul tarafından yapılmaktadır. Kurul üyelerinin bağımsız olarak değerlendirmesiyle en yüksek puanı alan araştırma 1., diğeri 2. ve 3.ödüle hak kazanmaktadır. Seçici kurul gerektiğinde ödüle layık başvuru olmadığına da karar verebilir.
  6. Ödül töreni, X. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyum’unda gerçekleştirilecektir.
  7. Ödül başvurusunun araştırmacı(lar) tarafından online olarak aşağıdaki form ile yapılması gerekmektedir.
  8. Başvurular, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilan edilen son başvuru tarihine kadar sempozyum web sitesinden yapılacaktır. Çalışmalar yazarların ad, soyad, ünvan, görev adresleri, e-posta, telefon numaraları ve çalışmanın yapıldığı yerin belirtildiği ve tüm yazarların imzalarının olduğu ayrı bir kapak yazısı ile gönderilmelidir.
  9. Seçici Kurul Üyelerinin, ortak yazar olarak bulunduğu araştırmalarda ilgili üye o araştırmayı değerlendirme sürecinde yer almayacak, diğer üyelerin görüşü baz alınacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi:  15 Nisan 2023

2023 Ödül Kurulu:

Prof. Dr. Nuray KARANCI

Prof. Dr. İhsan DAĞ

Prof. Dr. Orçun YORULMAZ

 

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ SONUÇLARI:

Ödül kurulu üyelerinin bağımsız ve körleme bir sistemle gerçekleştirdiği değerlendirme neticelenmiştir. En yüksek puanı alan ve ödüle hak kazanan ilk üç çalışma aşağıda sıralanmıştır. Gerek ödüle hak kazanan gerekse ödül programına başvuran bütün araştırmacıları kıymetli çalışmalarından ötürü tebrik ederiz Ödüle hak kazanan araştırmalar:

1: Anne-Çocuk Etkileşimli Bilişsel Davranışçı Etkinlik Kitabının Etkililiği: Bir Pilot Çalışma; Kli. Psk. İdem Güliz Şan Etgür, Doç. Dr. Oya Mortan Sevi

2: Alkol Kullanım Bozukluğunda Dikkat Eğitimi Tekniğinin Bilişsel Ve Üstbilişsel Süreçler Üzerindeki Etkililiğinin Değerlendirilmesi; Dr. Zeynep Erdoğan Yıldırım, Prof. Dr. Serap Tekinsav Sütcü, Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak

3: Effectiveness of An Internet-Assısted Cognıtıve Behavioral Therapy Program For Obsessıve-Compulsıve Dısorder; Dr. Ezgi Göcek Yorulmaz, Prof. Dr. Serap Tekinsav Sütcü, Doç. Dr. Özlem Kuman Tunçel, Dr. Yunus Akkeçili, Prof. Dr. Şebnem Pırıldar

 

 

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU

Başvuru alımı sonlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.